Ingurumen Baimenak

    
    

Ingurumenaren gaineko izapideak

autorizaciones_ambientales

Irnasak memoria teknikoak idatzi eta ingurumen-baimenak izapidetzen ditu, erakundeen aurrean erantzun ahal izateko eta lege-baldintzak betetzeko.

 • Irekiera- eta jarduera-lizentziak.
 • Ingurumen-inpaktuaren azterketa.
 • Atmosferarako igorpen-fokuak legeztatzea.
 • Urteko ingurumen-aitorpena (DMA). IKS-eeM sistema.
 • Ingurumen Baimen Integratua. AAI (IPPC enpresen kasuan).
 • Lurzoruaren kutsaduraren egoerari buruzko aurretiazko txostena.
 • Urak isurtzeko baimena.
 • Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Baimena/Erregistroan hondakin arriskutsuen ekoizle txiki gisa izena ematea.
 • Hondakin arriskutsuak murrizteko azterketa.
 • Hondakin ez-arriskutsuak sortzearen aitorpena.
 • Disolbatzaileak kudeatzeko planak. Konposatu organiko lurrunkorrak (KOL).
 • Hondakin-kudeatzailearen baimena.
 • Produktu kimikoen biltegiratzeak (PKB) legeztatzea.
 • REACH eta CLP araudiak.

  Zure izena

  Posta elektronikoa

  Gaia

  Mezua

  * Erabilera baldintzak onartzen ditut..

  * Derrigorrezko eremuak