DBLO betetzea

    
    

DBLO betetzea

lopd

Espainiako Konstituzioaren 18.4. artikuluak xedatzen du “Legeak informatikaren erabilera mugatuko duela, herritarren ohore eta intimitate pertsonala eta familiarra bermatzeko eta haien eskubideak erabat betetzen direla ziurtatzeko”. Mandatu konstituzional horren garapenean eman zen 5/1992 Lege Organikoa (DTALO izenez ezaguna), gaur egun indargabetuta dagoena. Lege horrek datu pertsonalen tratamendu automatizatua arautzen zuen, fitxategi automatizatuetan gordetako informazio pertsonala babesteko helburuarekin.
Derrigorrezkoa zenez Espainiako barne-legedia batasunaren araudira egokitzea, Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa eman zen, aurrerantzean DBLO.

JJ IRNASA EURO, SLk enpresei indarreko legedia betetzen laguntzen die, datu pertsonalak babesteari buruzko aholkularitza emanez:

 • Datu pertsonalak identifikatzeko aholkularitza ematea, fitxategiak Datuak Babesteko Agentzian erregistratzea eta kudeaketa-sistema prestatzea (segurtasun-agiria).
 • Datuen babesari buruzko ikuskapenak, betetze-maila egiaztatzeko.
 • Fitxategiak eta sistemak eguneratzea, aldaketetara egokitzeko.

 

  Su nombre *

  Su e-mail *

  Asunto

  Su mensaje

  * Acepto los términos y condiciones de uso la web.

  * Campos obligatorios